संस्थेची प्रार्थना


 

हरे राम हरे राम, राम राम हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण  हरे हरे।।

रामकृष्ण, रहीम, ख्रिस्त,

बुध्द झरतृष्ट्र ।।

महावीर, मानवसंत मानव्याचे दीपस्तंभ

लीन दीन होऊन त्यांचे

वंदुया चरण

सत्य, शील, प्रामाणिकता,

त्याग पिळवणूकीस आळा ।

मानव्याचे अधिष्ठान

ईशतत्व दर्शन ||

यांचे ज्ञान नि विज्ञान हाच सुसंस्कार |

विवेकाच्या आनंदाचा लाभ शिक्षणात ।।


                                                                                              Play Sanstha Prayer

Top